Jul i Hjerting 18. november

Julebanko 4. december

2018

 

Årstal vedrørende Stiftelsen Jon og Dittes Hus

1892 Født i Hjerting: Kirstine Petra Madsen (kaldet Ditte)
1923 Bryllup: Kirstine Petra Madsen (Ditte) og Johan Christensen (Jon)
1967 Død i Hjerting: Ditte døde 75 år gammel
1886 Født i Aal sogn: Johan Christensen (kaldet Jon)
1983 Død i Hjerting: Jon, døde 96 år gammel

1983 Den 01.07. var start på første regnskabsår.
1994 oprettet lejekontakt med Hjerting Bibliotek fra 1. maj 1994, Jagtstuen, Gl. Guldagervej 12
1997 Indsamling til stole, sponsor oprettet januar 1997, 73 stk. stole. Der er årligt personer som ønsker at sponsere en stol med en mindeplade på stoleryggen.
2000 ny tagkonstruktion på Gl. Guldagervej 12, samt nyt gulv i stalden.
2001 ny tagkonstruktion på Gl. Guldagervej 14, samt omforandring til bibliotek
2002 oprettet lejekontakt med Hjerting Bibliotek fra 1. maj 2002, i Gl. Guldagervej 14.

Stiftelsen Jon og Dittes Hus har indtægter ved udlejning af Bibliotek og Huset.
Aktiver: Mindelegat stiftet af Tinius Veber Mortensen på 200.000 kr. hvor afkastet må indgå i driften af Stiftelsen Jon og Dittes Hus.
I øvrigt er Stiftelsen Jon og Dittes Hus gældfri og uden hæftelser.