Jul i Hjerting 18. november

Julebanko 4. december

2018

 

Stiftelsen bag Jon og Dittes Hus

sort hvid images 338h 150I 1983 blev der underskrevet et dokument, en såkaldt fundats, for stiftelsen Jon og Dittes Hus, af undertegnede stiftere Hjerting Grandelaug v/ Leo Kjærgaard, Hjerting Borgerforening v/Otto Kjærgaard og Poul Ulrik Mortensen. Det skete på initiativ af Hjerting Borgerforening, som dengang havde gået med planer om et medborgerhus i nogen tid. Jon (Johan Christensen), som havde tilbragt sine sidste leveår på Hjerting Plejehjem (Strandgården), var afgået ved døden, og da der ikke var direkte livsarvinger, og ingen af de andre slægtninge til Jon og Ditte havde interesse i at overtage huset, det blev da sat til salg.

Det var Hjerting Borgerforening og Hjerting Grandelaug der sammen med Poul Ulrik Mortensen, der rejste den første kapital i stiftelsen. Da yderligere 14 Hjerting-borgere, der hver indskød 5.000 kr., der sammen med et lån fra de 3 pengeinstitutter i Hjerting fremskaffede købssummen på 305.000 kr. Stiftelsen blev også etableret med det formål at købe huset..

For at kunne tilbage betale de lån, der var ydet til stiftelsen, blev der arrangeret forskellige sammenkomster som høstfest, bankospil, julestue m.m. Desuden blev der trykt indskudsbeviser, og disse blev solgt for minimumsbeløb 100 kr. adskillige investerede både 5.000 og helt op til 25.000 kr. Disse indskudsbeviser var altså et vigtigt økonomisk fundament for husets tilblivelse og virkelighedsgørelse.

I 1994 fik stiftelsen overdraget den sammenbyggede naboejendom Gl. Guldagervej 14 mod at overtage restgælden. Denne overtagelse var forudset ved stiftelsens start og stod allerede i fundatsens som et formål, således at hele vinkelejendommen og gårdspladsen bagved ejes af stiftelsen. Denne del af ejendommen var lejet ud til privat beboelse, ligesom den store og lille stue var lejet ud til Hjerting Bibliotek.

Årstal vedrørende Stiftelsen Jon og Dittes Hus